ZAŽELI – Program zapošljavanja žena

Otvoreni javni poziv za iskaz interesa: uključivanje korisnika u projekt „Brigom za starije pomozimo Zagori“ SF.3.4.11.01.0477 u sklopu programa „Zaželi – prevencija institucionalizacije“

Unešić, 25. siječnja 2024. godinePo objavljenom pozivu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike „Zaželi prevencija institucionalizacije“ čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi, dana 07. prosinca 2023. godine Općina Unešić je s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje,

Uredom za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: SF.3.4.11.01.0477 za provedbu projekta „Brigom za starije pomozimo Zagori“, u iznosu 1.008.000,00 eura, 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta koja se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027 (bespovratna sredstva osigurana su 15% iz Državnog proračuna RH i 85% iz Europskog socijalnog fonda plus).

Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom. Kroz pružanje usluge potpore i podrške osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom (18 i više godina), kroz pomoć u obavljanju kućanskih poslova, organiziranje prehrane, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih poslova, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština, pridonosi se njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici.

Aktivnost pružanja usluge i potpore provodit će se na području 16 naselja Općine Unešić, kroz 32 mjeseca. Projektom „Brigom za starije pomozimo Zagori“ predviđeno je uključivanje minimalno 126 korisnika mjesečno, putem objave javnog poziva na www.unesic.hr i www.radiodrnis.hr te objavom poziva na Radio Drnišu.

Nakon objave poziva, minimalno 126 pripadnika ciljne skupine bit će odabrano na temelju ispunjavanja uvjeta kako je propisano u Uputama za prijavitelja programa. U slučaju većeg broja prijava od očekivanog, kako bi se spriječio bilo kakav oblik diskriminacije, odabrat će se pripadnik ciljne skupine koji je prije poslao svoju prijavu odnosno prije se javio bilo kojim putem – fizički, telefonski, putem opunomoćenika, nositelju projekta tj. Općini Unešić.

U tom smislu, potrebno je da sve zainteresirane osobe iz ciljnih skupina iskažu interes kako bi Općina Unešić mogla definirati broj korisnika te provjeriti da li osobe koje su iskazale interes ispunjavanju uvjete koje projekt propisuje.

 opširnije >>


 

- kontakt mail: procelnica@unesic.hr
- kontakt osobe za više informacija:

Voditelj projekta: Ankica Slavica Tel: 022/860-610
Administrator na projektu: Vinka Paić Tel: 022/860-610


 „Zajedno do fondova EU“
„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Unešić“.


 

Powered by: Pro Web - Šibenik