ZAŽELI – Program zapošljavanja žena

Uvodna konferencija projekta
‘ZAPOŠLJAVANJEM ŽENA POMOGNIMO ZAGORI’


Uvodna konferencija u sklopu projekta Zaželi – ‘Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori’ održana je u Unešiću, u prostorijama Doma kulture, u četvrtak, 06. prosinca 2018. godine kako bi širojjavnosti bili predstavljeni ciljevi i aktivnosti projekta putem kojih će se doprinijeti smanjenju broja nezaposlenih žena na području općine Unešić uz istodobno pružanje usluge potpore i podrške krajnjim korisnicima – starijim osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Detalje je iznio načelnik Živko Bulat:
-‘ Projektni prijedlog ‘Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori’ Općina Unešić je u kolovozu 2017. godine prijavila na Otvoreni trajni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava ‘Zaželi – program zapošljavanja žena’, kojeg je kao nadležno tijelo raspisalo Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.
Sredstva za projekt Općine Unešić su odobrena Odlukom o financiranju od dana 23. svibnja 2018. godine, a visina potpore je 100% prihvatljivih troškova, što znači da prijavitelj i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.
Temeljem Odluke o financiranju u svibnju 2018. godine, sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i to između Općine Unešić koja je Korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, zatim, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava koje je Upravljačko tijelo (UT) te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije koje je Posredničko tijelo razine 2 (dva).
Ukupna vrijednost projekta je 3.239.266,11 kuna.

Projekt ‘Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori’ financira Europski socijalni fond kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Projektni tim čine dvije zaposlenice Općine Unešić: Ankica Slavica kao voditeljica projekta i Vinka Paić kao administrativno-računovodstveni stručnjak.
Projekt je izrađen u suradnji s Razvojnom agencijom Šibensko-kninske županije’. Naveo je na konferenciji načelnik Općine Unešić Živko Bulat.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Unešić, koja je ujedno i voditeljica samog projekta Ankica Slavica je istaknula:
– ‘Nositelj projekta „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori“ je Općina Unešić. Partneri na ovom projektu su: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Šibenik i Centar za socijalnu skrb Drniš. Upravljačko tijelo je: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.
Razdoblje provedbe projekta je 30 mjeseci, od lipnja 2018. – do studenog 2020.
Cilj projekta je jačanje radnog potencijala pripadnica ranjivih skupina sa područja općine Unešić i to zapošljavanjem, obrazovanjem i osposobljavanjem koje će povećati njihovo samopouzdanje i društvenu uključenost, konkurentnost na tržištu rada kao i doprinijeti povećanju kvalitete života krajnjih korisnika sa područja općine Unešić.

Ovim projektom zaposleno je 20 žena sa područja općine Unešić, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su bile prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naglaskom na starije od 50 godina., a koje će u razdoblju od 24 mjeseca pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju sa područja općine.
Projektom je predviđeno obrazovanje žena, te će završetkom obrazovanja i osposobljavanja, žene uključene u projekt steći javnu ispravu o obrazovanju odnosno osposobljenosti.
Žene zaposlene u ovom projektu svojim radom i aktivnostima doprinose poboljšanju kvalitete života krajnjih korisnika, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.
Svaka zaposlena žena pruža potporu i podršku za najmanje šest krajnja korisnika.
Za svoj rad, u periodu od 24 mjeseca, svaka zaposlena žena dobiva mjesečnu plaću, u visini minimalne plaće sukladno važećoj Uredbi Vlade RH.

Krajnji korisnici su osobe starije životne dobi i osobe u nepovoljnom položaju kojima je potrebna pomoć u kućanstvu Između ostalog to mogu biti i osobe sa invaliditetom, osobe sa mentalnom retardacijom, kronični bolesnici te neovisno o starosnoj dobi, a ista usluga im nije već osigurana iz sredstava Državnog proračuna ili drugog javnog izvora i u čijoj identifikaciji sudjeluje Centar za socijalnu skrb. Svakom korisniku na mjesečnoj bazi pripada poklon paket kućnih i higijenskih potrepština.
Kriteriji za odabir krajnjih korisnika u ovom programu ne ovise o imovinskom cenzusu odnosno o visini mirovine.
Ovim projektom osigurana su sredstva za trošak kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za 120 krajnjih korisnika na mjesečnoj razini od 200,00 kuna po krajnjem korisniku za 24 mjeseca.

Kao zaključak, protekom prvih mjeseci provedbe projekta ‘Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori’, možemo reći da se projektom smanjio broj nezaposlenih žena koje se vode na evidenciji nezaposlenih sa područja Općine Unešić na svega jednu – dvije nezaposlene osobe te da se doprinijelo boljoj kvaliteti života starijih i nemoćnih osoba, što nam potvrđuju povratne informacije s terena, bilo da se radi o pomoći u uređenju stambenih prostorija, druženju i sl. ili s druge strane, u ostvarivanju određenih socijalnih prava krajnjih korisnika’ – navela je pročelnica Ankica Slavica.

U projektu ‘Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori’ zaposlene su:
1. PILIĆ NIKOLINA
2. PILIĆ ANA
3. DRAGICA VUKIĆ
4. DŽELALIJA ANA
5. NADA BURIĆ
6. RAŠETINA ŠTEFICA
7. MILJAK VINKA
8. MARIJANA SUDAR
9. NEDILJKA BOŠNJAK
10. ZORKA HRGA
11. ZORKA MRČELA
12. MILA BURIĆ
13. KARMELA NAKIĆ
14. MARA BALEK
15. KRISTINA MRŠE
16. GORDANA TOMIĆ
17. VESNA MADŽAR
18. MIRA MARAS
19. IVANKA RAJČIĆ
20. MARČIĆ ZDENKA

 


IPA


ESFPROJEKT:
„Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori“

  • Nositelj projekta:
    Općina Unešić
  • Partneri na projektu:
  • Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Šibenik
  • Centar za socijalnu skrb Drniš
  • Ukupna vrijednost projekta:
    3.239.266.11 kuna