Prostorni plan Općine Unešić

Prostorni plan uređenja Općine Unešić donesen je 9.kolovoza 2007. godine (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 10/7) nakon čega je donesen novi Zakon o prostornom uređenju (NN broj 153/13), Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Šibensko-kninske županije (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 5/08, 6/12, 9/12, 4/13, 8/13 i 2/14) te niz novih zakona kojima se uređuje prostorno uređenje zbog čega je došlo do potrebe usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Unešić sa navedenim dokumentima.
Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Unešić 
PROSTORNI PLAN UREĐENJA -  Izmjene i dopune (Veličina: 864 KB) 07.12.2016
Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (Veličina: 180 KB) 07.12.2016
PPUO Unešić ID_1. Korištenje i namjena površina (Veličina: 29  MB) 07.12.2016
PPUO Unešić ID_2. Infrastrukturni sustavi i mreže (Veličina: 28  MB) 07.12.2016
PPUO Unešić ID_3. Uvjeti za korištenje uređenje i zaštitu prostora (Veličina: 27 MB) 07.12.2016
PROCEDURA (Veličina: 6 MB) 07.12.2016
PPUO Unešić - GRAFIČKI DIO (Veličina: 12 MB) 07.12.2016Prostorni plan općine

Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Unešić

Prostorni plan uređenja Općine Unešić donesen je 9.kolovoza 2007. godine nakon čega je donesen novi Zakon o prostornom uređenju, Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Šibensko-kninske županije te niz novih zakona kojima se uređuje prostorno uređenje zbog čega je došlo do potrebe usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Unešić sa navedenim dokumentima.

Powered by: Pro Web - Šibenik