ZAŽELI – Program zapošljavanja žena

„ZAPOŠLJAVANJEM ŽENA POMOGNIMO ZAGORI - II FAZA“, KODNI BROJ UP.02.1.1.13.0427.


U mjesecu prosincu 2021. godine, nastavljana je mjesečna podjela paketa u sklopu provedbe projekta „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori - II faza“ Izvršena je podjela „paketa broj 6“. Paket sadrži kućanske i osnovne higijenske potrepštine za krajnje korisnike.

Zaposlenice kroz ovaj projekt svojim korisnicima nastavljaju pružati pomoć u obavljaju svakodnevnih aktivnosti: pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, plaćanje računa, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika, briga o higijeni korisnika, pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava. Iako pružanje podrške i pomoći korisnicima kroz provedbu ovog projekta traje do lipnja 2022. već sada se sa sigurnošću može reći da je ispunio svoju zadaću – omogućio zapošljavanje teško zapošljivih skupina žena i pružanje pomoći starim, nemoćnim i osobama u nepovoljnom položaju u svakodnevnim poslovima u kućanstvu.

Osim pomoći u kući, starijim osobama jako su važna druženja i socijalni kontakti jer se u trećoj životnoj dobi često javlja osjećaj izoliranosti i beskorisnosti u društvenoj zajednici. Ovaj osjećaj osobito se pojačava kod onih koji žive sami, a takvih korisnika na području Općine Unešić je veći broj. Imati nekoga na koga se mogu osloniti i obratiti za pomoć, zasigurno je jedan od najvažnijih aspekata projektnih aktivnosti čime se u velikoj mjeri poboljšava kvaliteta života korisnika. Svakako je za pohvalu i kontakt koji su zaposlenice ostvarile s članovima obitelji od korisnika koji žive u udaljenim mjestima, te tako zajednički pridonose skrbi korisnika.

Provedbom ovog projekta do sada, stvoreni su prijateljski odnosi između korisnika i zaposlenica, što se vidi i kroz zajedničko druženje prilikom proslava već nekoliko rođendana gdje su zaposlenice same ispekle torte za korisnike.

Osim višestruke koristi za korisnike projekta, i žene zaposlene na pružanju pomoći i podrške, vidljivo je da, kroz ovo radno iskustvo, jačaju svoje socijalne vještine i šire mrežu kontakata. .

 


IPA


ESFPROJEKT:
„ZAPOŠLJAVANJEM ŽENA POMOGNIMO ZAGORI – II FAZA“, na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.1.13.0427

 • Nositelj projekta:
  Općina Unešić
 • Partneri na projektu:
  - Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Šibenik
  - Centar za socijalnu skrb Drniš
 • Ukupna vrijednost projekta:
   1.748.010.00 kuna