Program ukupnog razvoja (PUR) Primoštena i Unešića

Program ukupnog razvoja za općine Primošten i Unešić izrađen je na zahtjev i po narudžbi istih svjesni svojih novih mogućnosti-lokalna samouprava može stvoriti okruženje povoljno za gospodarski razvoj i promovirati ga .

Demokratska decentralizacija i tranzicija prema tržišnoj ekonomiji povećavaju odgovornost lokalne samouprave u aktivnostima koje potiču gospodarski razvoj u RH. Novo ekonomsko i političko okruženje znači da lokalna samouprava ima veću odgovornost prema gospodarskom blagostanju svojih građana, svojem fiskalnom zdravlju i upravljanju imovinom.

Metodologija izrade programa usklađena je s napucima Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, te metodologijom čiji su autori: prof.dr.sc. Darko Tipurić, prof.dr.sc. Borna Bebek, prof.dr.sc. Zoran Kovačević, doc.dr.sc. Nikša Alfirević, dr.sc. Sanda Rašić, dr.sc. Mile Sadžak, mr.sc. Damir Skansi, mr.sc. Ivica Filipović, te Domagoj Hruška dipl.oec. Nositelj izrade je tvrtka Appono d.o.o., a autori projekta su: Mario Mandarić dipl.oec., Hrvoje Lukšić dipl.iur., Prof. dr. sc. Branimir Lukšić, Stipe Rakuljić dipl.oec., Vedran Bašić dipl.oec, te Jelena Guvo. Ovaj Program rezultat je rada i promišljanja radne skupine, ali i analize različitih podataka različitih institucija, organizacija i pojedinaca relevantnih za gospodarski razvoj, te je rađen sredinom prvog i početkom drugog polugodišta 2007. godine. Izvori podataka o stanju resursa su službeni: državni, županijski i općinski. Kod komparacija su korišteni i neki izvori iz svijeta i EU.

Kod pojedinih cijena korišten je TISUP kao službeni izvor informacija o cijenama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. Vrijednosti investicija u pojedinim modelima rezultat su projektantske prakse i mogu se koristiti kao orijentacija. Modeli koji su prezentirani u ovom programu predmet su konkretnih investicijskih programa ili analiza, prilagođenih jednostavnom pregledu s optimumom informacija za potencijalnog ulagatelja. Za realizaciju bilo kojeg modela potrebno je pristupiti izradi projekata kojima će se definirati tehnički, tehnološki, organizacijski i ekonomski parametri bitni za realizaciju.

Modeli se dakle moraju prilagoditi investitoru, a ovdje su prikazani zbog orjentacije i promidžbe pojedinih aktivnosti koje su na području općina slabije razvijene ili ne postoje. Ovim programom se je pokušalo naglasiti da je individualni projekt dio sustava i da jedinica lokalne uprave i samouprave može usmjeriti poduzetnike iz regije prema zajedničkom cilju.


Provedbeni program OPĆINE UNEŠIĆ ZA RAZDOBLJE 2022. - 2025.

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja, od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji izrađuje i donosi izvršno tijelo JLP(R)S. Kao provedbeni akt strateškog planiranja lokalne i regionalne razine, ima za cilj osigurati upravnim tijelima JLP(R)S, ali i ostalim dionicima samoupravne jedinice, učinkovit i djelotvoran alat za provedbu posebnih ciljeva i prioriteta djelovanja te ostvarenje postavljene vizije razvoja.

 opširnije >>

Prostorni plan općine

Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Unešić

Prostorni plan uređenja Općine Unešić donesen je 9.kolovoza 2007. godine nakon čega je donesen novi Zakon o prostornom uređenju, Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Šibensko-kninske županije te niz novih zakona kojima se uređuje prostorno uređenje zbog čega je došlo do potrebe usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Unešić sa navedenim dokumentima.

Powered by: Pro Web - Šibenik