Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta za područje općine UnešićUkupna vrijednost projekta: 210.750,00 HRK
Trajanje projekta: 25.05.2021.-25.05.2022.
85% sredstava sufinancirano je iz Kohezijskog fonda,
a 15% sredstvima općine Unešić.Gospodarenje otpadom predstavlja jedno od prioritetnih pitanja zaštite okoliša, a upravo iz tih razloga općina Unešić odlučila se za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta te da svoje stanovništvo upozna, educira i pruži sve informacije o važnosti povećanja stope odvojeno prikupljenog otpada i smanjenju količine otpada koji nastaje u kućanstvima. Sukladno tome, projektom su provedene izobrazno - informativne aktivnosti te nabava mobilnog reciklažnog dvorišta, a sve s ciljem stvaranja dugoročnih koristi za okoliš i ekosustav što će svakako utjecati na povećanje recikliranja, smanjenje emisije stakleničkih plinova, te smanjenje troškova zbrinjavanja otpada.

Projektom je predviđeno provođenje sljedećih aktivnosti:

• Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta,
• Izobrazno - informativne aktivnosti,
• Upravljanje projektom,
• Promidžba i vidljivost.
Provedbom navedenih aktivnosti cilj je ostvariti zadane pokazatelje i rezultate, a koji se ogledaju u:
• broj uključenih sudionika općine Unešić, 1.686 stanovnika,
• minimalno 65% općine Unešić bit će upoznato s važnosti odvojenog prikupljanja otpada i ulozi mobilnog reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom
• provedene 2 izobrazno - informativne radionice
• količina odvojeno prikupljenog otpada u mobilnom reciklažnom dvorištu po isteku jedne godine nakon upisa u Očevidnik reciklažnih dvorištaPodručje općine Unešić koja su obuhvaćena projektnim aktivnostima su 16 naselja: Cera, Čvrljevo, Donje Planjane, Donje Utore, Donje Vinovo, Gornje Planjane, Gornje Utore, Gornje Vinovo, Koprno, Ljubostinje, Mirlović Zagora, Nevest, Ostrogašica, Podumci, Unešić, te Visoka.
Ciljne skupine projekta su svi stanovnici općine Unešić, od najmlađih uzrasta koje će se posebno educirati putem radionica u školama do svih kućanstava kojima će se distribuirati promotivni materijali s informacijama o važnosti gospodarenja otpadom i mjesto na koji isti mogu odlagati, odnosno radom mobilnog reciklažnog dvorišta.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Oprativni program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.

www.strukturnifondovi.hr

PROMO LETAK 2 (PDF)

PROMO LETAK 1 (PDF)

Sve informacije vezane uz provedbu projekta te prikupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta možete dobiti na dolje navedene kontakte.

Općina Unešić i EKO ZAGORA d.o.o.
Dr. Franje Tuđmana br. 40
22 323 Unešić
Tel.: 022 / 860 – 610


 Prostorni plan općine

Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Unešić

Prostorni plan uređenja Općine Unešić donesen je 9.kolovoza 2007. godine nakon čega je donesen novi Zakon o prostornom uređenju, Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Šibensko-kninske županije te niz novih zakona kojima se uređuje prostorno uređenje zbog čega je došlo do potrebe usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Unešić sa navedenim dokumentima.

Powered by: Pro Web - Šibenik