Savjetovanje s javnošću

16.01.2019.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području općine Unešić

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13, 85/15) i članka 48. Statuta Općine Unešić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 5/18, 7/18), općinski načelnik Općine Unešić, dana 15. siječnja 2019. godine, donio je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području općine Unešić, prema tekstu u privitku. Nacrt prijedloga Odluke javno se objavljuje na internetskim stranicama Općine Unešića, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.  

Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području općine Unešić

Zaključak o internetskom savjetovanju s javnošću

Obrazac
Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 23. siječnja 2019. godine, do 14,00 sati.  


Prostorni plan općine

Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Unešić

Prostorni plan uređenja Općine Unešić donesen je 9.kolovoza 2007. godine nakon čega je donesen novi Zakon o prostornom uređenju, Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Šibensko-kninske županije te niz novih zakona kojima se uređuje prostorno uređenje zbog čega je došlo do potrebe usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Unešić sa navedenim dokumentima.

Powered by: Pro Web - Šibenik