ZAŽELI – Program zapošljavanja žena

POZIV na završnu konferenciju
u sklopu projekta

„Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori – II faza“Pozivamo Vas na završnu konferenciju u sklopu projekta „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori – II FAZA“ koja će se održati 26. kolovoza 2022. godine (petak), s početkom u 11,00 sati u Unešiću, na adresi Dr. Franje Tuđmana 42, 22 323 Unešić, u prostorijama „Doma kulture“

Općina Unešić ovaj projekt provodi u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Šibenik i Centrom za socijalnu skrb Drniš.

Ukupna vrijednost projekta je 1.748.010,00 kn. Projekt je 100% financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, 2014.-2020.

Svrha završne konferencije je široj javnosti predstaviti ostvarene ciljeve i aktivnosti projekta putem kojih je nositelj projekta u suradnji s partnerima doprinio smanjenju broja nezaposlenih žena na području općine Unešić uz istodobno pružanje usluge potpore i podrške krajnjim korisnicima – starijim osoba i osoba u nepovoljnom položaju.


 

POTPISIVANJE UGOVORA O RADU 20 radnica za potporu i podršku osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju u projektu

„Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori – II faza“Dana 30. lipnja 2021. Općina Unešić, korisnik Iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, operativni program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.-2020., kodni broj: UP.02.1.1.13.0427, za projekt „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori – II faza“, u sklopu programa „Zaželi - program zapošljavanja žena – faza II“, koju zastupa općinski načelnik Živko Bulat, potpisala je ugovore o radu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, s 20 žena, za radno mjesto naziva: radnica za potporu i podršku osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju. radi obavljanja poslova:

• pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
• plaćanje računa, • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
• pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
• briga o higijeni korisnika,
• pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava.

Zaposlenice će početi s radom dana 1. srpnja 2021. godine.

Za obavljeni rad u punom radnom vremenu i s normalnim učinkom Zaposlenica ima pravo na osnovnu, minimalnu mjesečnu bruto plaću u Republici Hrvatskoj, sukladno Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za 2021. godinu, u iznosu od 4.250,00 kuna (četiri tisuće i dvjesto pedeset kuna).

POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKT

„Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori – II faza“


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Dana 24. svibnja 2021.u Šibeniku je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović potpisao i svečano uručio devet ugovora sveukupne vrijednosti veće od 12,5 milijuna kuna.


Jedan od tih Ugovora svečano je i uručen općinskom načelniku Općine Unešić, Živku Bulatu za projekt „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori – II faza“.ukupna vrijednost projekta iznosi 1.748.010,00 kuna, a dobivenim novcem bit će pokriveni troškovi zaposlenika, troškovi prijevoza do krajnjih korisnika, mjesečni troškovi potrepština za krajnje korisnike te promidžbene aktivnosti.

 Razdoblje provedbe Projekta traje 18 mjeseci.

U projekt „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori – II faza" zaposleno će biti 20 žena koje se vode na evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Zaposlit će se žene koje teže pronalaze posao, a koje će se skrbiti o 120 korisnika, starijih i nemoćnih osoba s područja 16 naselja općine Unešić.


 

Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Zaželi - Program zapošljavanja žena


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Osnovni cilj Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. Operativnim su programom razrađena ulaganja u četiri temeljna područja: zapošljavanje i tržište rada, socijalno uključivanje, obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Ova operacija ima za cilj uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika operacije, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu, koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima.

 Ženama uključenim u projektne aktivnosti omogućit će se povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada.

Ciljane skupine Poziva:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

 Završetkom obrazovanja i osposobljavanja, žene uključene u projekt steći će javnu ispravu o obrazovanju/osposobljenosti.

Projektne aktivnosti:

Zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina u periodu do 24 mjeseca koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje četiri krajnja korisnika.

Tko su krajnji korisnici?

Krajnji korisnici su osobe starije životne dobi i osobe u nepovoljnom položaju kojima je potrebna pomoć u kućanstvu, između ostalog to mogu biti i osobe sa invaliditetom, osobe sa mentalnom retardacijom, kronični bolesnici te neovisno o starosnoj dobi, a ista usluga im nije već osigurana iz sredstava Državnog proračuna ili drugog javnog izvora i u čijoj identifikaciji sudjeluje Centar za socijalnu skrb. Svakom korisniku na mjesečnoj bazi pripada poklon paket kućnih i higijenskih potrepština.

Kriteriji za odabir krajnjih korisnika u ovom programu ne ovise o imovinskom cenzusu odnosno o visini mirovine.

Razdoblje provedbe projekta je 30 mjeseci, lipanj 2018. – studeni 2020

- kontakt mail: procelnica@unesic.hr
- kontakt osobe za više informacija:

Voditelj projekta: Ankica Slavica Tel: 022/860-610
Administrator na projektu: Vinka Paić Tel: 022/860-610


 „Zajedno do fondova EU“
„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Unešić“.


PROJEKT:
„ZAPOŠLJAVANJEM ŽENA POMOGNIMO ZAGORI – II FAZA“, na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.1.13.0427

 • Nositelj projekta:
  Općina Unešić
 • Partneri na projektu:
  - Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Šibenik
  - Centar za socijalnu skrb Drniš
 • Ukupna vrijednost projekta:
   1.748.010.00 kuna
 

IPA


ESF
Projekt je 100 % financiran
bespovratnim sredstvima Europske unije

 

Novosti:

LIPANJ 2022.

U lipnju 2022. godine, završene su aktivnosti, odnosno terenski rad 20 zaposlenih žena u smislu pružanja potpore i podrške za 120 osobama za koje je takva usluga osigurana kroz projekt „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori - II faza“. Također, zaposlenice su izvršile podjelu „paketa broj 12“. Paket sadrži kućanske i osnovne higijenske potrepštine za krajnje korisnike.

opširnije
SVIBANJ 2022.

Nastavljane su aktivnosti 20 zaposlenih žena u smislu pružanja potpore i podrške za 120 osobama za koje je takva usluga osigurana kroz projekt „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori - II faza“. Također, zaposlenice su izvršile podjelu „paketa broj 11“. Paket sadrži kućanske i osnovne higijenske potrepštine za krajnje korisnike.

Kroz projekt “Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori – II faza”, za 120 krajnjih korisnika (120) se i dalje, pruža pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo.TRAVANJ 2022.

U mjesecu travnju 2022. godine, nastavljane su aktivnosti 20 zaposlenih žena u smislu pružanja potpore i podrške za 120 osobama za koje je takva usluga osigurana kroz projekt „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori - II faza“

opširnije

OŽUJAK 2022.

U mjesecu ožujku 2022. godine, nastavljane su aktivnosti 20 zaposlenih žena u smislu pružanja potpore i podrške za 120 osobama za koje je takva usluga osigurana kroz projekt „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori - II faza“. Također, zaposlenice su izvršile podjelu „paketa broj 9“. 

opširnijeVELJAČA 2022.

U mjesecu veljača 2022. godine, nastavljane su aktivnosti zaposlenih žena u smislu pružanja potpore i podrške osobama za koje je takva usluga osigurana kroz projekt „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori - II faza“. Također, zaposlenice su izvršile podjelu „paketa broj 8“. Paket sadrži kućanske i osnovne higijenske potrepštine za krajnje korisnike. Zaposlenice kroz ovaj projekt svojim korisnicima nastavljaju pružati pomoć u obavljaju svakodnevnih aktivnosti. Najčešće je riječ o:
 • pomoći u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • plaćanje računa,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
 • briga o higijeni korisnika, pomoć u socijalnoj integraciji,
 • posredovanju u ostvarivanju raznih prava.
Na aktivnostima pomoći u kući trenutno je zaposleno 20 žena koje skrbe o 120 korisnika. Kontrolom na terenu, utvrđeno je da su korisnici izuzetno zadovoljni uslugom, dobro surađuju sa zaposlenicama i cijene pomoć koju im pružaju.


SJEČANJ 2022.
„ZAPOŠLJAVANJEM ŽENA POMOGNIMO ZAGORI - II FAZA“, KODNI BROJ UP.02.1.1.13.0427. .
U mjesecu siječnju 2022. godine, nastavljana je mjesečna podjela paketa. Zaposlenice u projektu „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori - II faza“ izvršile su podjelu „paketa broj 7“ .Paket sadrži kućanske i osnovne higijenske potrepštine za krajnje korisnike. Zaposlenice kroz ovaj projekt svojim korisnicima nastavljaju pružati pomoć u obavljaju svakodnevnih aktivnosti. Na aktivnostima pomoći u kući trenutno je zaposleno 20 žena koje skrbe o 120 korisnika. Kontrolom na terenu, utvrđeno je da su korisnici izuzetno zadovoljni uslugom, dobro surađuju sa zaposlenicama i cijene pomoć koju im pružaju.


PROSINAC 2021.
„ZAPOŠLJAVANJEM ŽENA POMOGNIMO ZAGORI - II FAZA“, KODNI BROJ UP.02.1.1.13.0427.

U mjesecu prosincu 2021. godine, nastavljana je mjesečna podjela paketa u sklopu provedbe projekta „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori - II faza“ Izvršena je podjela „paketa broj 6“. Paket sadrži kućanske i osnovne higijenske potrepštine za krajnje korisnike.

opširnije
STUDENI 2021.
„ZAPOŠLJAVANJEM ŽENA POMOGNIMO ZAGORI - II FAZA“, KODNI BROJ UP.02.1.1.13.0427.

U mjesecu studenom 2021. godine, nastavljana je mjesečna podjela paketa u sklopu provedbe projekta „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori - II faza“ Izvršena je podjela „paketa broj 5“. Paket sadrži kućanske i osnovne higijenske potrepštine za krajnje korisnike. Zaposlenice kroz ovaj projekt svojim korisnicima nastavljaju pružati pomoć u obavljaju svakodnevnih aktivnosti.

LISTOPAD 2021.
„ZAPOŠLJAVANJEM ŽENA POMOGNIMO ZAGORI - II FAZA“, KODNI BROJ UP.02.1.1.13.0427.

U mjesecu listopadu 2021. godine, nastavljana je mjesečna podjela paketa. Zaposlenice u projektu „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori - II faza“ izvršile su podjelu „paketa broj 4“ . Paket sadrži kućanske i osnovne higijenske potrepštine za krajnje korisnike. Zaposlenice kroz ovaj projekt svojim korisnicima nastavljaju pružati pomoć u obavljaju svakodnevnih aktivnosti. Na aktivnostima pomoći u kući trenutno je zaposleno 20 žena koje skrbe o 120 korisnika. Kontrolom na terenu, utvrđeno je da su korisnici izuzetno zadovoljni uslugom, dobro surađuju sa zaposlenicama i cijene pomoć koju im pružaju.


RUJAN 2021.
„ZAPOŠLJAVANJEM ŽENA POMOGNIMO ZAGORI - II FAZA“, KODNI BROJ UP.02.1.1.13.0427.

U mjesecu rujnu 2021. godine, nastavljana je mjesečna podjela paketa. Zaposlenice u projektu „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori - II faza“ izvršile su podjelu „paketa broj 3“ kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike. Zaposlenice kroz ovaj projekt svojim korisnicima nastavljaju pružati pomoć u obavljaju svakodnevnih aktivnosti kao što su pripremanje obroka, održavanje kućanstava, nabava namirnica i lijekova, pomoć u osobnoj higijeni korisnika..
KOLOVOZ 2021.
„ZAPOŠLJAVANJEM ŽENA POMOGNIMO ZAGORI - II FAZA“, KODNI BROJ UP.02.1.1.13.0427.

U mjesecu kolovozu 2021. godine, zaposlenice u projektu „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori- II faza“ izvršile su podjela „paketa broj 2“ kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike. Također je održan i mjesečni sastanak na kojem su prisustvovale žene zaposlenice i voditeljica projekta. Zaposlenice su predale potvrde o primitku paketa krajnjih korisnika i izvješća o radu.


SRPANJ 2021.
„ZAPOŠLJAVANJEM ŽENA POMOGNIMO ZAGORI - II FAZA“, KODNI BROJ UP.02.1.1.13.0427.

U mjesecu srpnju 2021. godine, izvršena je podjela „paketa broj 1“ kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike u projektu „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori- II faza“, kodni broj UP.02.1.1.13.0427. S mjesecom srpnjem, 20 žena zaposleno u ovom projektu, započelo je sa svakodnevnim pružanjem pomoći i podrške za 120 starijih i nemoćnih osoba na području 16 naselja Općine Unešić.U sklopu poziva 'Zaželi', ministar rada Josip Aladrović u ponedjeljak je u Šibeniku u centru ABC uručio devet ugovora vrijednih 12,5 milijuna kuna.

Ugovore su preuzeli Udruga mladih u EU iz Šibenika, Općina Tisno, Udruga Živimo Knin, Ekološka udruga Krka, Udruga umirovljenika grada Vodica, Udruga Život nema cijenu i Općina Unešić.

opširnije


U Unešiću uspješno proveden projekt ‘Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori’ financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori“ čiji je nositelj projekta Općina Unešić, završio je nakon dvije i pol godine uspješne provedbe. Kroz ovaj projekt bilo je zaposleno 20 teže zapošljivih žena koje su brinule o 120 korisnika. Ukupna vrijednost projekta je 3.239.266,11 kuna.

opširnije
Nabavka bicikla u sklopu provedbe projekta „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori“

U postupku provedbe projekta „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori“, u sklopu programa „Zaželi – zapošljavanje žena“, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.,

opširnije


Uvodna konferencija projekta ‘ZAPOŠLJAVANJEM ŽENA POMOGNIMO ZAGORI’

Uvodna konferencija u sklopu projekta Zaželi – ‘Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori’ održana je u Unešiću, u prostorijama Doma kulture, u četvrtak, 06. prosinca 2018. godine kako bi širojjavnosti bili predstavljeni ciljevi i aktivnosti projekta putem kojih će se doprinijeti smanjenju broja nezaposlenih žena na području općine Unešić uz istodobno pružanje usluge potpore i podrške krajnjim korisnicima – starijim osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

opširnije


Tonski zapis - Radio Split - 08. 12.2018.

Poslušajte


Powered by: Pro Web - Šibenik