ZAŽELI – Program zapošljavanja žena

POTPISIVANJE UGOVORA O RADU 20 radnica za potporu i podršku osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju u projektu

„Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori – II faza“Dana 30. lipnja 2021. Općina Unešić, korisnik Iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, operativni program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014.-2020., kodni broj: UP.02.1.1.13.0427, za projekt „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori – II faza“, u sklopu programa „Zaželi - program zapošljavanja žena – faza II“, koju zastupa općinski načelnik Živko Bulat, potpisala je ugovore o radu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, s 20 žena, za radno mjesto naziva: radnica za potporu i podršku osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju. radi obavljanja poslova:

• pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
• plaćanje računa, • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
• pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
• briga o higijeni korisnika,
• pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava.

Zaposlenice će početi s radom dana 1. srpnja 2021. godine.

Za obavljeni rad u punom radnom vremenu i s normalnim učinkom Zaposlenica ima pravo na osnovnu, minimalnu mjesečnu bruto plaću u Republici Hrvatskoj, sukladno Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za 2021. godinu, u iznosu od 4.250,00 kuna (četiri tisuće i dvjesto pedeset kuna).

POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKT

„Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori – II faza“


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Dana 24. svibnja 2021.u Šibeniku je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović potpisao i svečano uručio devet ugovora sveukupne vrijednosti veće od 12,5 milijuna kuna.


Jedan od tih Ugovora svečano je i uručen općinskom načelniku Općine Unešić, Živku Bulatu za projekt „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori – II faza“.ukupna vrijednost projekta iznosi 1.748.010,00 kuna, a dobivenim novcem bit će pokriveni troškovi zaposlenika, troškovi prijevoza do krajnjih korisnika, mjesečni troškovi potrepština za krajnje korisnike te promidžbene aktivnosti.

 Razdoblje provedbe Projekta traje 18 mjeseci.

U projekt „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori – II faza" zaposleno će biti 20 žena koje se vode na evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Zaposlit će se žene koje teže pronalaze posao, a koje će se skrbiti o 120 korisnika, starijih i nemoćnih osoba s područja 16 naselja općine Unešić.


 

Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Zaželi - Program zapošljavanja žena


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Osnovni cilj Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. Operativnim su programom razrađena ulaganja u četiri temeljna područja: zapošljavanje i tržište rada, socijalno uključivanje, obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Ova operacija ima za cilj uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika operacije, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu, koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima.

 Ženama uključenim u projektne aktivnosti omogućit će se povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada.

Ciljane skupine Poziva:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

 Završetkom obrazovanja i osposobljavanja, žene uključene u projekt steći će javnu ispravu o obrazovanju/osposobljenosti.

Projektne aktivnosti:

Zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina u periodu do 24 mjeseca koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje četiri krajnja korisnika.

Tko su krajnji korisnici?

Krajnji korisnici su osobe starije životne dobi i osobe u nepovoljnom položaju kojima je potrebna pomoć u kućanstvu, između ostalog to mogu biti i osobe sa invaliditetom, osobe sa mentalnom retardacijom, kronični bolesnici te neovisno o starosnoj dobi, a ista usluga im nije već osigurana iz sredstava Državnog proračuna ili drugog javnog izvora i u čijoj identifikaciji sudjeluje Centar za socijalnu skrb. Svakom korisniku na mjesečnoj bazi pripada poklon paket kućnih i higijenskih potrepština.

Kriteriji za odabir krajnjih korisnika u ovom programu ne ovise o imovinskom cenzusu odnosno o visini mirovine.

Razdoblje provedbe projekta je 30 mjeseci, lipanj 2018. – studeni 2020

- kontakt mail: procelnica@unesic.hr
- kontakt osobe za više informacija:

Voditelj projekta: Ankica Slavica Tel: 022/860-610
Administrator na projektu: Vinka Paić Tel: 022/860-610


 „Zajedno do fondova EU“
„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Unešić“.


PROJEKT: .
„Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori“

  • Nositelj projekta:
    Općina Unešić
  • Partneri na projektu:
  • Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Šibenik
  • Centar za socijalnu skrb Drniš
  • Ukupna vrijednost projekta:
    3.239.266.11 kuna
 

IPA


ESF


Novosti:

U sklopu poziva 'Zaželi', ministar rada Josip Aladrović u ponedjeljak je u Šibeniku u centru ABC uručio devet ugovora vrijednih 12,5 milijuna kuna.

Ugovore su preuzeli Udruga mladih u EU iz Šibenika, Općina Tisno, Udruga Živimo Knin, Ekološka udruga Krka, Udruga umirovljenika grada Vodica, Udruga Život nema cijenu i Općina Unešić.

opširnijeU Unešiću uspješno proveden projekt ‘Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori’ financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori“ čiji je nositelj projekta Općina Unešić, završio je nakon dvije i pol godine uspješne provedbe. Kroz ovaj projekt bilo je zaposleno 20 teže zapošljivih žena koje su brinule o 120 korisnika. Ukupna vrijednost projekta je 3.239.266,11 kuna.

opširnije
Nabavka bicikla u sklopu provedbe projekta „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori“

U postupku provedbe projekta „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori“, u sklopu programa „Zaželi – zapošljavanje žena“, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.,

opširnije


Uvodna konferencija projekta ‘ZAPOŠLJAVANJEM ŽENA POMOGNIMO ZAGORI’

Uvodna konferencija u sklopu projekta Zaželi – ‘Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori’ održana je u Unešiću, u prostorijama Doma kulture, u četvrtak, 06. prosinca 2018. godine kako bi širojjavnosti bili predstavljeni ciljevi i aktivnosti projekta putem kojih će se doprinijeti smanjenju broja nezaposlenih žena na području općine Unešić uz istodobno pružanje usluge potpore i podrške krajnjim korisnicima – starijim osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

opširnije


Tonski zapis - Radio Split - 08. 12.2018.

Poslušajte


Powered by: Pro Web - Šibenik